گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی باهدف ایجاد تشکلی مردم نهاد در راستای گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان


لوح های اهدا گردیده توسط مدیران محترم سازمان محیط زیست

اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان اصفهان آذر 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان فارس  آبان 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان کهگلویه و بویراحمد آبان 1393


اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست  دی 1393


اهدا لوح تقدیر توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری آبان 1393


اهدا لوح تقدیر توسط سرپرست محترم حفاظت محیط زیست استان همدان  مرداد 1393


اهدا لوح نقدیرنامه توسط رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرضا  آبان 1393

اهدا لوح نقدیرنامه توسط رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرضا  آبان 1393


اهدا لوح سپاس توسط مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان مرکزی  آبان 1393

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

تصاویر ویژه اجتماعی دوربین ما

کپی برداری از موضوعات سایت حتی بدون درج نام گروه انسانهای سبز آزاد میباشد